Aanmelding

Je kan je aanmelden via e-mail of telefonisch. Indien je een bericht achterlaat op de voicemail, wordt je zo spoedig mogelijk terug gecontacteerd.

Aanmelden kan op eigen initiatief of na doorverwijzing.

Intake

Na de aanmelding wordt zo spoedig mogelijk een intake gepland.  De intake heeft als doel elkaar beter te leren kennen.  Ik luister naar jouw verhaal, je hulpvraag en je verwachtingen.  Dit kan één tot meerdere gesprekken in beslag nemen.  Op basis hiervan bekijken we hoe we de begeleiding vorm kunnen geven en waarop we ons in de behandeling zullen focussen.

Behandeling

 

 • Individuele psychotherapie
  • We gaan samen op zoek naar een manier om de klachten te verminderen of er anders mee te leren omgaan.  Afhankelijk van de leeftijd wordt er gewerkt via gesprekken, spel, tekeningen, enz.  Vaak gaat individuele begeleiding bij kinderen en jongeren hand in hand met gezinsbegeleiding of oudergesprekken.

 

 • Ouderbegeleiding
  • Ouderbegeleiding heeft als doel inzicht te verwerven in het gedrag van je kind, je ouderrol en de opvoeding. We zoeken samen naar oplossingen voor de problemen die zich voordoen of naar andere manieren om om te gaan met het gedrag van je kind.

 

 • Psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen & jongeren
  • Er kan psychodiagnostisch onderzoek verricht worden op vlak van intelligentie, persoonlijkheid, de emotionele belevingswereld van een kind en aandacht en concentratie. Ook onderzoek naar autisme (ASS) behoort tot de mogelijkheden.  
  • Om een zo volledig mogelijk zicht te krijgen op het functioneren van het kind wordt eveneens het schools functioneren bevraagd.  Soms wordt er in dit kader een schoolobservatie uitgevoerd.
  • Indien nodig wordt er doorverwezen naar een kinderpsychiater voor verdere diagnosestelling, medicatie,...