Aanmelding

Je kan je aanmelden via e-mail.  Aanmelden kan op eigen initiatief of na doorverwijzing.

Intake

Na de aanmelding wordt zo spoedig mogelijk een intake gepland.  De intake heeft als doel elkaar beter te leren kennen.  Ik luister naar jouw verhaal, je hulpvraag en je verwachtingen.  Dit kan één tot meerdere gesprekken in beslag nemen.  Op basis hiervan bekijken we hoe we de begeleiding vorm kunnen geven en waarop we ons in de behandeling zullen focussen.

Behandeling

 

  • Individuele psychotherapie
    • We gaan samen op zoek naar een manier om de klachten te verminderen of er anders mee te leren omgaan.  Afhankelijk van de leeftijd wordt er gewerkt via gesprekken, spel, tekeningen, enz.  Vaak gaat individuele begeleiding bij kinderen en jongeren hand in hand met gezinsbegeleiding of oudergesprekken.

 

  • Ouderbegeleiding
    • Ouderbegeleiding heeft als doel inzicht te verwerven in het gedrag van je kind, je ouderrol en de opvoeding. We zoeken samen naar oplossingen voor de problemen die zich voordoen of naar andere manieren om om te gaan met het gedrag van je kind.