Mijn missie en visie

Psychologische begeleiding betekent voor mij als mede-wandelaar je vergezellen op je eigen pad.  Ik ben daarbij niet de gids die zegt waar we heen gaan en wat we moeten doen, maar ik ondersteun je in het zoeken van de richting en het overkomen van hindernissen op je pad, op zo'n manier dat je er zelf weer mee verder kan. 

Kernwaarden in elke begeleiding zijn voor mij: respect voor de eigenheid van elk individu, begrip voor wat de ander drijft en wat er speelt in zijn of haar belevingswereld, oprecht zijn en zorgzaam zijn.

 

Opleidingen

2017-2021      Permanente Vorming: Gedragstherapie Kinderen & Jongeren - K.U.Leuven

2016               6-daagse ACT-opleiding - Allegre

2013-2015     Permanente Vorming: Klinische Psychodiagnostiek Kinderen & Jongeren - K.U.Leuven

2008              Postgraduaat Autisme en (rand-)normale begaafdheid - Katholieke Hogeschool Limburg

1999-2006    Master in de klinische psychologie, optie Kind, Jeugdige & Gezin - K.U.Leuven

Diverse bijscholingen, lezingen, congressen

Lid van:

Belgische Federatie voor Psychologen (BFP)

Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologie (VVKP)

Bestuurslid van Psychologenkring Noord-Limburg (PsyKNL)

Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)

Psychologencommissie - erkenningsnummer 812109208

Visumnummer: 270845